آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

ازکلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام )یانمایندگان قانونی آنهادعوت میشوددرجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت که درساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ 24/5/1389 درمحل دفتربازرگانی شرکت موتوژن واقع درتهران- خیابان استادمطهری- بعدازچهارراه قائم مقام فراهانی –شماره 243 تشکیل میشود،حضوربهم رسانند. ... ادامه

تولید الکتروموتورهای صنعتی سه فاز چدنی در انواع تیپ های 132 و 112 در شرکت موتوژن آغاز گردید .

این شرکت در راستای افزایش تنوع تولیدات الکتروموتورهای صنعتی سه فاز با توان زیر 18.5 کیلووات اقدام به تولید الکتروموتورهای صنعتی سه فاز با بدنه چدنی در کلیه تیپهای فریم سایز 132 و 112 نمو ده است . ... ادامه

مجمع عمومي عادي شركت موتوژن

مجمع عمومي عادي شركت موتوژن رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 88.11.28 با حضور 66 درصد از سهامداران در محل شركت برگزار شد. ... ادامه

آگهی اعطا نمایندگی خارجی

شرکت موتوژن (سهامی عام )بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده انواع الکتروموتورهای کولری وصنعتی با برخورداری ازگواهی های کیفیت CE و TUV وگواهی استانداردملی ایران بعنوان صادرکننده برتراستانی درنطردارددرراستای توسعه بازارهای صادراتی خود در کشورهای مختلف درزمینه تجاری بعنوان نمایندگی ویاعاملیت توزیع همکاری ن ... ادامه

آگهی پذیزش نمایندگی فروش و توزیع محصولات موتوژن

شرکت موتوژن ، بزرگترین تولیدکننده انواع الکتروموتوردرایران درراستای تکمیل نمایندگی خوددرسطح کشوردرنظر داردجهت فروش محصولات صنعتی خودنمایندگان فعال ومعتبررادرشهرستانهای مختلف پذیرش نماید. ... ادامه