مناقصه خرید 1500 تن سیم لاکی (مهلت 97/12/12)

شرکت موتوژن در نظر دارد 1500 تن سیم لاکی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته اقدام فرمایند. 

... ادامه

مزایده فروش انواع الکتروموتور و ماشین آلات مازاد بر نیاز ( مهلت 97/12/11)

شرکت موتوژن در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات مازاد و الکتروموتورهای موجودی انبار خود را با قیمت کمتر از نرخ مصوب از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده و شرکت در آن، به مدت 6 روز کاری  از تاریخ 97/12/04 لغایت 97/12/11  اقدام فرمایند.

... ادامه

آگهی واگذاری مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش الکتروموتورهای خانگی

شرکت موتوژن قصد دارد مسئولیت فروش ، ارائه خدمات بعدازفروش وجمع آوری و استرداد پمپ آب و الکتروموتورهای کولری ویژه تکفروشی خود را ازطریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

... ادامه