استخدام در شرکت موتوژن

شرکت موتوژن تبریز از افراد واجد شرایط (مرد با 5 سال سابقه کار) در رشته های مکانیک، متالوژی، صنایع، برق قدرت، عمران، مدیریت، کامپیوتر و حقوق پس از انجام مصاحبه و آزمون دعوت به همکاری می نماید.

... ادامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

از کلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1397/10/15 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه الوند پلاک 22 تشکیل می شود حضور یابند.

... ادامه