آگهی اعطای نمایندگی فروش داخلی وصادراتی

شرکت موتوژن در نظر دارد نمایندگی فروش الکتروموتورهای صنعتی (داخلی وصادراتی)، فروش قطعه وخدمات پس ازفروش را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

... ادامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

از کلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1397/10/15 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه الوند پلاک 22 تشکیل می شود حضور یابند.

... ادامه