مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظر دارد : نسبت به برگزاری مناقصه ورق سیلیکونی اقدام نماید.

... ادامه

مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظردارد : نسبت به برگزاری مناقصات عمومی ورق سیلیکون اقدام نماید

... ادامه

آگهي واگذاري مسئوليت فروش و خدمات بعد از فروش الكتروموتورهاي خانگي

 شركت موتوژن قصد دارد مسئوليت فروش، ارائه خدمات بعد از فروش و جمع آوري و استرداد پمپ آب و الكتروموتورهاي كولري ويژه تكفروشي خود را از طريق مزايده به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد .

... ادامه

مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند.

... ادامه

آگهی مناقصه

شرکت موتوژن ( سهامی عام ) در نظردارد : نسبت به برگزاری مناقصات عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید.

شماره مناقصه : 990810

... ادامه

مناقصه خدمات

شركت موتوژن درنظردارد در سال 99 خدماتی را ازطريق مناقصه و عقدقرارداد به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد

... ادامه

مزایده فروش اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند.

... ادامه

مناقصه خرید مواد پلی آمید

شرکت موتوژن در نظردارد:  مواد پلی آمید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید

... ادامه