آگهی شناسایی پیمانکار

شرکت موتوژن به منظور ماشین کاری دقیق قطعات چدنی الکتروموتورهای ضد انفجاری تولیدی خود در صدد می باشد از خدمات ماشین کاری پیمانکار واجد شرایط به صورت مستقر در محل کارخانه تبریز دعوت به همکاری نمائید. بدینوسیله از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دارای امکانات Center Machine چهار محوره، تراش CNC با کارگیری یک متر، فرز CNC با کارگیری یک متر و تجربه کافی ماشین کاری قطعات دقیق دعوت می نماید جهت ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس تبریز، کارخانجات موتوژن، مرکز تحقیقات، نوآوری و توسعه محصول مراجعه یا با شماره تلفن 34454603 تماس حاصل فرمایند.

... ادامه

مناقصه خرید دستگاههای کاروسل و پرس ناچینگ

شرکت موتوژن در نظردارد نسبت به خرید دستگاههای مندرج، دو دستگاه پرس ناچینگ با ظرفیت4 یا 6تن ، دستگاه کاروسل به قطرکارگیر حداقل 2 متر وارتفاع کارگیر حداقل1/5متر CNC ترجیحاً 4 محور موردنیازخودرا خریداری نمایدلذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد از تاریخ نشرآگهی حداکثر  به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه ویا با شماره تلفنهای 34456932-041   و 34480330-041 تماس حاصل فرمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی 98/1/24 میباشد.

... ادامه

مناقصه خرید 1500 تن سیم لاکی (مهلت 97/12/12)

شرکت موتوژن در نظر دارد 1500 تن سیم لاکی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته اقدام فرمایند. 

... ادامه

مزایده فروش انواع الکتروموتور و ماشین آلات مازاد بر نیاز ( مهلت 97/12/11)

شرکت موتوژن در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات مازاد و الکتروموتورهای موجودی انبار خود را با قیمت کمتر از نرخ مصوب از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده و شرکت در آن، به مدت 6 روز کاری  از تاریخ 97/12/04 لغایت 97/12/11  اقدام فرمایند.

... ادامه

آگهی واگذاری مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش الکتروموتورهای خانگی

شرکت موتوژن قصد دارد مسئولیت فروش ، ارائه خدمات بعدازفروش وجمع آوری و استرداد پمپ آب و الکتروموتورهای کولری ویژه تکفروشی خود را ازطریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

... ادامه