مناقصه خدمات

شركت موتوژن درنظردارد در سال 99 خدماتی را ازطريق مناقصه و عقدقرارداد به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد

... ادامه

مزایده فروش اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند.

... ادامه

مناقصه خرید مواد پلی آمید

شرکت موتوژن در نظردارد:  مواد پلی آمید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید

... ادامه

مناقصه 24 تن رنگ پودری 7031

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد: 24 تن رنگ پودری 7031 ( جنس رنگ اپوکسی پلی استر ) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .

... ادامه

مناقصه دیزل ژنراتور

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد یک دستگاه دیزل ژنراتور را از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید 

... ادامه

مناقصه خدمات ایاب و ذهاب

شرکت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و موسسات معتبر و دارای صلاحیت دعوت می شود .

... ادامه

مناقصه شفت کولری

شرکت موتوژن در نظردارد تامین اقلام زیر را از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.

 1- شفت کولری معمولی 600،000 عدد

2- شفت بلبرینگی D17   100،000 عدد

3- شفت CRS3/4    260،000 عدد

... ادامه

آگهی مناقصه بوش زنی و دستگاه تراش

شرکت موتوژن در نظردارد : جهت ماشینکاری و بوش زنی براکتهای کولری با برگزاری مناقصه عمومی اقدام به خرید دستگاه های تراش cnc  و دستگاه بوش زنی برای ماشینکاری و بوش زنی به تعداد 12000 عدد نماید .

... ادامه

مناقصه انواع رنگ ، لاک ، تینر، قطعات ریخته گری (فریم ) وبوشهای چدنی

شرکت موتوژن در نظردارد: انواع رنگ ، لاک ، تینر، قطعات ریخته گری (فریم ) وبوشهای چدنی موردنیازخودرا  از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت میشود طبق فایل پیوستی نسبت به ارسال اسناد اقدام نمایند .

... ادامه

مناقصه خرید خازن

شرکت موتوژن در نظردارد خازنهای موردنیازخودرا از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.

لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شودجهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت شرکت موتوژن مراجعه نمایند .

... ادامه