مناقصه خرید جرثقیل

شرکت موتوژن درنظر دارد سه نوع جرثقیل به تعدا 8 دستگاه، مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. 

... ادامه

مناقصه خرید 5 دستگاه لیفتراک

شرکت موتوژن درنظر دارد: 5 دستگاه لیفتراک موردنیازخودرا از طریق مناقصه خریداری نماید. لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت یک هفته به آدرس سایت شرکت www.motogen.com  و یا محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی شرکت موتوژن واحدتدارکات داخلی مراجعه فرما

... ادامه

آگهی شناسایی پیمانکار

شرکت موتوژن به منظور ماشین کاری دقیق قطعات چدنی الکتروموتورهای ضد انفجاری تولیدی خود در صدد می باشد از خدمات ماشین کاری پیمانکار واجد شرایط به صورت مستقر در محل کارخانه تبریز دعوت به همکاری نمائید. بدینوسیله از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دارای امکانات Center Machine چهار محوره، تراش CNC با کارگیری یک متر، فرز CNC با کارگیری یک متر و تجربه کافی ماشین کاری قطعات دقیق دعوت می نماید جهت ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس تبریز، کارخانجات موتوژن، مرکز تحقیقات، نوآوری و توسعه محصول مراجعه یا با شماره تلفن 34454603 تماس حاصل فرمایند.

... ادامه