آگهی دعوت به همکاری

شرکت موتوژن از یک نفر(آقا)بعنوان مدیرصادرات دردفتربازرگانی تهران باشرایط ذیل پس از انجام مصاحبه وآزمون دعوت به همکــاری می نماید:

- داشتن  مدرک کارشناسی ارشد با معدل 17 به بالا دررشته مدیریت بازرگانی یا MBAویا یکی از رشته های مهندسی برق، مکانیک یا صنایع

-تسلط به زبان انگلیسی

- تسلط به قوانین ومقررات صادرات

- آشنایی با فرایند بازاریابی و فروش بین المللی

-  داشتن حداقل 4 سال سابقه کارمرتبط درحوزه فروش خارجی وصادرات

- آشنایی کامل به اطلاعات گمرکی واموراداری مربوطه

- تسلط به نرم افزا ر officeواتوماسیون اداری

- توان تصمیم گیری وحل مسئله

متقاضیان میتوانند نسبت به تکمیل فرم ذیل وارسال آن تا تاریخ 98/07/22 از طریق نمابربه شماره 04134453061  ویا به آدرس ایمیل info@motogen.com اقدام نمایند.