آگهی طراحی وساخت دستگاه تست

شرکت موتوژن درنظر دارد طراحی و ساخت دستگاه تست روتور الکتروموتورهای قفس سنجابی با روش القای الکترومغناطیس با مشخصات فنی زیربه شرکت واجدشرایط واگذار نماید:

-        روتور دو قفسی می­باشد.

-         میله ها با تزریق آلومینیوم به روش low pressure تولید می شوند.

-        عمده مواد تشکیل دهنده روتورها فولاد سلیکونی مورق با ضخامت نیم میلیمتر می­باشد.

-        قطر انواع روتور در بازه 120 الی 500 میلیمتر و طول آنها در بازه  150 الی 700 میلیمتر قراردارد.

امکان بازدید از دستگاه مشابه در اندازه کوچکتر (باهماهنگی قبلی )در محل موتوژن فراهم می باشد.

متقاضیان می تواندد اطلاعات خودرا ازطریق فاکس بشماره 04134453061 ویا به آدرس info@motogen.comارسال فرمایند

جهت اطلاع بیشتر با شماره مستقیم 04134451570واحدتحقیقات ، نوآوری وتوسعه محصول (آقای سرمدی ) تماس حاصل فرمایید