حضورشرکت موتوژن درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

شرکت موتوژن ،اولین وبزرگترین تولیده کننده الکترموتوردرمنطقه ، شما را به بازدید ازغرفه این شرکت  در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از 18 لغایت 21 مهرماه 98 درمحل دائمی نمایشگاه تهران سالن A31 غرفه 24 دعوت می نماید.