آگهی مناقصه خرید دستگاه تراش CNC، ,کاروسل CNC

شرکت موتوژن در نظرداردماشین آلات وتجهیزات موردنیاز خود شامل :

 1- یک عدد دستگاه تراش CNC بدمورب با قطرکارگیر 650 میلیمتر و طول کارگیر 2 متر ( کارکرده و نو )

2- یک عدد  دستگاه کاروسل CNC با قطر کارگیر 5/2 متر و ارتفاع کارگیر 2 متر ( کارکرده و نو )

 را از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.

 

لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شودجهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت شرکت موتوژن مراجعه نمایند .

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041