مناقصه انواع رنگ ، لاک ، تینر، قطعات ریخته گری (فریم ) وبوشهای چدنی

شرکت موتوژن در نظردارد: انواع رنگ ، لاک ، تینر، قطعات ریخته گری (فریم ) وبوشهای چدنی موردنیازخودرا  از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت میشود طبق فایل پیوستی نسبت به ارسال اسناد اقدام نمایند .

آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روزکاری میباشد.

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041