مناقصه دیزل ژنراتور

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد :
یک دستگاه دیزل ژنراتور  را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .
مشخصات فنی دیزل ژنراتور :
تعداد سیلندر: 6 سیلندر خطی
 سیستم استارتی : 24V D.C
 قدرت موتور در شرایط پرایم : 504Kw- 630 KVA
 قدرت موتور در شرایط اضطراری : 560Kw -700 KVA
دور موتور: 1500RPM
قدرت ژنراتور: 400 ولت
دور ژنراتور: تک بلبرینگی 1500RPM
کلاس عایق بندی: H
لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت ارسال پیشنهادهای قیمت برابر روش زیر اقدام نمایند. 
مناقصه شماره : 990231
1-    واریز مبلغ 10% از کل قرارداد بابت تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز به حساب جاری شرکت موتوژن بانک تجارت شماره حساب45769 (کد شعبه5100) و یا چک تضمین شده بانکی . 
2-    شرکت موتوژن در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
3-    مهلت تحویل اسناد بمدت 7 روز کاری از تاریخ نشر آگهی میباشد .
4-    هزینه آگهی مناقصه خرید بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن 
تلفن :  34480330- 041  فاکس :  34479290-041