آگهی جذب نیروی انسانی(تاریخ انقضاء 1399/05/24)

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود، از بین واجدین شرایط پس از آزمون کتبی و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

شرایط عمومی:

۱ – انجام خدمت سربازی با داشتن معافیت های قانونی دایم

۲ – برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف

۳ – دارا بودن شرایط احراز شغل

۴ – عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی

 

کنترلر آقا با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل بالای   15

 

 

 

افراد واجد شرایط فرم مربوطه را حداکثر تا تاریخ 99/05/24 ،از طریق آدرس الکترونیکی hr@motogen.com به این شرکت ارسال نمایند.