آگهی جذب نیروی انسانی(تاریخ انقضاء 1399/09/20)

شرکت موتوژن جهت تکمیل کادر خود از یک نفر(آقا) بعنوان مسئول ایمنی با شرایط ذیل پس از آزمون کتبی و مصاحبه دعوت به همکاری می نماید:

1– فارغ التحصیل دانشگاه سراسری با معدل بالای 15، سابقه کاری مرتبط، آشنایی کامل با سیستم های مجوز کار و سیستم های مدیریتی ایمنی و ماشین آلات صنعتی

۲ – مدرک : لیسانس یا فوق لیسانس

۳ – رشته تحصیلی : ایمنی صنعتی،  مهندسی صنایع باگرایش ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه ای باگرایش ایمنی صنعتی

4– انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت های قانونی دایم

5 – برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف

6 – دارا بودن شرایط احراز شغل

7 – عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی

افراد واجد شرایط می توانند فرم مربوطه را پس ازتکمیل حداکثر تا تاریخ 1399/09/20 به آدرس hr@motogen.com ارسال فرمایند