آگهي واگذاري مسئوليت فروش و خدمات بعد از فروش الكتروموتورهاي خانگي

 شركت موتوژن قصد دارد مسئوليت فروش، ارائه خدمات بعد از فروش و جمع آوري و استرداد پمپ آب و الكتروموتورهاي كولري ويژه تكفروشي خود را از طريق مزايده به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد .

متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهی لغایت 5 روز کاری ( از ساعت 8 الي 14:30 ) به دفتر فروش شركت موتوژن واقع در تهران- خيابان قائم مقام فراهاني-كوچه الوند پلاك 22 مراجعه و شرايط شركت در مزايده را دريافت نموده و پيشنهاد خود را حداكثر تا پاپان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1399/09/30 به دفتر فروش شركت موتوژن تحويل نمايند.