مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری  از تاریخ 97/12/12 لغایت 97/12/16  از ساعت 9 صبح  الی 12 به واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 04134451259 تماس حاصل فرمایند.

شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد .