آگهی شناسایی پیمانکار

شرکت موتوژن به منظور ماشین کاری دقیق قطعات چدنی الکتروموتورهای ضد انفجاری تولیدی خود در صدد می باشد از خدمات ماشین کاری پیمانکار واجد شرایط به صورت مستقر در محل کارخانه تبریز دعوت به همکاری نمائید. بدینوسیله از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دارای امکانات Center Machine چهار محوره، تراش CNC با کارگیری یک متر، فرز CNC با کارگیری یک متر و تجربه کافی ماشین کاری قطعات دقیق دعوت می نماید جهت ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس تبریز، کارخانجات موتوژن، مرکز تحقیقات، نوآوری و توسعه محصول مراجعه یا با شماره تلفن 04134451570 تماس حاصل فرمایند.