مناقصه خرید دستگاههای کاروسل و پرس ناچینگ

شرکت موتوژن در نظردارد نسبت به خرید دستگاههای مندرج، دو دستگاه پرس ناچینگ با ظرفیت4 یا 6تن ، دستگاه کاروسل به قطرکارگیر حداقل 2 متر وارتفاع کارگیر حداقل1/5متر CNC ترجیحاً 4 محور موردنیازخودرا خریداری نمایدلذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد از تاریخ نشرآگهی حداکثر  به مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی مراجعه ویا با شماره تلفنهای 34456932-041   و 34480330-041 تماس حاصل فرمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی 98/1/24 میباشد.