مزایده اقلام ضایعاتی ،اقلام مازاد بر نیاز، ماشین الات مازاد بر نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام ضایعاتی ،اقلام  مازاد بر نیاز، ماشین الات مازاد بر نیاز و الکتروموتورهای راکد خود را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری  از تاریخ 98/3/1 لغایت 98/3/7 از ساعت 9 صبح  الی 12 به واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند .

شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.