شناسایی شرکت های حمل و نقل معتبر داخلی

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت جذب و شناسایی شرکت های حمل و نقل داخلی جهت حمل اقلام در داخل کشور  اقدام به شناسایی شرکت های معتبر نماید

لذا خواهشمند است متقاضیان گرامی فرم های پرسشنامه پیوستی را دانلود نموده و ضمن تکمیل آن، بصورت نامه به واحد تدارکات داخلی شرکت موتوژن ارسال نمایند و یا به پست الکترونیک تدارکات داخلی به آدرس اینترنتی زیر ایمیل نمایند.

ایمیل :  domestic_trade@motogen.com