آگهی جذب تولیدکنندگان و تامین کنندگان خازن های الکتروموتور

شرکت موتوژن در نظردارد جهت شناسایی و همکاری با تولید کنندگان خازن در داخل کشور در راستای اقتصاد مقاومتی  و بومی سازی قطعات، برای تولید  انواع خازن های مورد نیاز خود طبق لیست پیوستی، نسبت به جذب منابع تولیدی داخلی اقدام نماید.

لذا از شرکتهای توانمند در زمینه تولید خازن های الکتروموتور دعوت می شود به واحد تدارکات داخلی شرکت موتوژن در  محل کارخانه واقع درتبریز- منطقه صنعتی غرب –جاده اختصاصی – شرکت موتوژن مراجعه فرمایند۰

تلفن : ۳۴۴۸۰۳۳۰- ۰۴۱  فاکس :     ۳۴۴۷۹۲۹۰-۰۴۱