آگهی مناقصه خرید و اجرای خدمات ساخت انواع کاور پروانه الکتروموتو، خرید فرزCnc مستعمل، خرید وایر کات مستعمل و اجرای تعمیرات سیستم تهویه

شرکت موتوژن در نظردارد موارد ذیل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری یا واگذار نماید. لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود اسناد مناقصه را دریافت نموده و نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

لیست اقلام موردنیاز جهت خرید:

1-ساخت انواع کاورهای پروانه الکتروموتورهای  فوق سنگین وسبک

2- وایرکات چینی x500 y400 z40    یک دستگاه

3- فرز CNC  سه محوره با کنترل هاست یا زیمنس X600 Y500 Z400  یکدستگاه

واگذاری اجرای تعمیرات اساسی اورهال سیستم تهویه کارخانه ریخته گری به شرکتهای واجد شرایط

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری می باشد0

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330-041  فاکس : 34479290-041