موتوژن ،واحدصادرکننده نمونه استان آذربایجان شرقی درسال 1390

درهجدهمین همایش صادرات غیرنفتی ، طی مراسمی باحضورمسئولین کشوری واستانی وجمعی ازمدیران واحدهای صنعتی ومعدنیوبازرگانی استان آذربایجان شرقی ،شرکت موتوژن بزرگترین واحدتولیدکننده الکتروموتور های صنعتی وخانگی کشور بعنوان واحدصادرکننده نمونه استان آذربایجان شرقی درسال 1390 معرفی شد.

دراین مراسم که درسالن اجتماعات اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن تبریز برگزارشد تندیس ولوح تقدیربه آقای مهندس ناصرباقی نژاد مدیرعامل شرکت موتوژن اعطاء شد.

لازم بذکراست موتوژن ازسال 82 بطورمتوالی تاکنون به عنوان واحدبرترصنعتی وصادرکننده نمونه استان ودرسالهای 83 و89 بعنوان واحدنمونه کشوری معرفی شده است .