موتوژن ،واحدصنعتی نمونه استان آذربایجان شرقی درسال 1391

به مناسبت روزصنعت ومعدن طی مراسمی باحضور مسئولین کشوری و استانی و جمعی از مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان آذربایجان شرقی، شرکت موتوژن بزرگترین واحد تولید کننده الکتروموتور های صنعتی و خانگی کشور در گروه صنایع برق و الکترونیک بعنوان واحد صنعتی نمونه استان آذربایجان شرقی درسال 1391 معرفی شد.

لازم بذکراست موتوژن ازسال 82 بطورمتوالی تاکنون به عنوان واحدبرترصنعتی استان ودرسالهای 83 و 89 بعنوان واحدنمونه کشوری معرفی شده است.