تجلیل ازشرکت موتوژن بعنوان صنایع حامی محیط زیست

درهمایش بزرگ هفته محیط زیست آذربایجان شرقی طی مراسمی باحضورمسئولین کشوری واستانی ،شرکت موتوژن بزرگترین واحدتولیدکننده الکتروموتور های صنعتی وخانگی کشور، بعنوان واحدصنعتی حامی محیط زیست آذربایجان شرقی معرفی شد.
لازم بذکراست شرکت موتوژن به لحاظ رعایت جنبه های زیست محیطی و مدیریت انرژی با کنترل و راهبری زمینه های آلودگی های " آب ,خاک , هوا و صدای محیطی در حد و استانداردهای زیست محیطی قرارگرفته است

برنامه و اهداف راهبردی این شرکت درزمینه محیط زیست شامل :

- مدیریت انرژی با هدف کاهش مصارف و جلوگیری از آسیبهای آلودگی محیطی
- توسعه فضای سبز در جهت تامین و توسعه استفاده از هوای پاک
- کنترل و راهبری تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
- کنترل و راهبری تصفیه خانه فاضلاب انسانی
- کنترل و راهبری گاز های خروجی دودکشها
- کنترل و راهبری آلودگی های صدای محیطی
- مدیریت پسماند و ضایعات شامل : براده های آهن , آلومینیوم , زباله های آشپزخانه ای , کاغذ , کارتن و ضایعات مواد پلیمری که در جهت برگشت به چرخه بازیافت و مصرف مجدد میباشند .