موتوژن، واحدصنعتی نمونه کشور درسال 1392

به مناسبت روزصنعت ومعدن ، طی مراسمی باحضورریاست محترم جمهوری ؛وزیرمحترم صنعت ،معدن وتجارت وجمعی ازمسئولین کشوری وتلاشگران عرصه صنعت ومعدن ،شرکت موتوژن بزرگترین واحدتولیدکننده الکتروموتور های صنعتی وخانگی کشور بعنوان واحدصنعتی نمونه کشور درسال 1392 معرفی شد.

دراین مراسم که روز10 تیرماه 1393 درمحل سالن اجلاس سران برگزارشد، تندیس واحدنمونه صنعتی کشور توسط ریاست محترم جمهوربه آقای مهندس ناصرباقی نژادمدیرعامل شرکت موتوژن اعطاءگردید.

لازم بذکراست موتوژن درسالهای 83 و89 نیز بعنوان واحدنمونه کشوری و ازسال 82 بطورمتوالی تاکنون به عنوان واحدبرترصنعتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده است.

تصاویر مراسم اهدای لوح را در بخش گالری تصاویر مشاهده فرمائید.
http://www.motogen.com/Photos.aspx?AID=11

لینک تصاویر مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در سایت ریاست جمهوری
http://president.ir/fa/79017