اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت موتوژن (سهامی عام ) مورخ 1392/09/25 و مجوز شماره 121/237034 مورخ 1392/06/30 و تمدیدیه شماره 243606/121 مورخ 1392/08/20 سازمان بورس و
اوراق بهادار مقررگردید سرمایه شرکت از مبلغ 340،200،000،000 ریال به مبلغ 680،400،000،000 ریال افزایش یابد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه خبر را دریافت فرمائید.