توزیع گواهی سپرده سهام شرکت موتوژن (سهامی عام)

توزیع گواهی سپرده سهام شرکت موتوژن (سهامی عام)

شماره ثبت 1067 وشناسه ملی 10200062838

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن که درتاریخ 25/09/1392 سهامداراین شرکت بوده اند می رساندگواهی سپرده سهام منتشرشده پس ازافزایش سرمایه ازمبلغ 340،2 میلیارد ریال به مبلغ 680،4 میلیاردریال آماده توزیع می باشد.

لذاازکلیه سهامدارمحترم تقاضامی می گرددازتاریخ 03/08/1393 جهت دریافت گواهی سپرده سهام خودبادردست داشتن مدارک شناسایی ازروزشنبه تاچهارشنبه بین ساعات 9 الی 12 و از 13 الی 16 به نشانی: تهران – خیابان استادمطهری - بعدازچهارراه قائم مقام – شماره 243 - طبقه سوم – امورسهام مراجعه فرمایند

تلفن امورسهام (آقای اردیانی ) 88730884-021