مناقصه خرید لاستیک ضربه گیر

شرکت موتوژن درنظر دارد لاستیک ضربه گیرمورد نیاز خود راازطریق مناقصه و عقدقرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی حداکثربه مدت یک هفته به آدرس محل کارخانه واقع درتبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحدتدارکات داخلی و یا در تهران به دفتر بازرگانی شرکت واقع در خیابان استادمطهری – نبش قائم مقام - پلاک 243 مراجعه نمایند.

تلفن : 34480330 - 041
فاکس : 34479290 - 041