سرمایه گذاری و تولید مشترک ترکشن آسانسور شرکت موتوژن با شرکت SLC از کشور آلمان در کشور

در راستای توسعه محصولات تولیدی شرکت موتوژن تفاهم نامه ای فی مابین شرکت موتوژن به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده الکتروموتور کشور با شرکت آلمانی SLC در زمینه تولید انواع مختلف الکتروگیربکس آسانسور و تجهیزات وابسته در شهر تبریز منعقد گردید. با تولید این محصول بخش عمده ای از نیاز داخل کشور به محصولات با کیفیت الکتروگیربکس آسانسور تأمین خواهد شد.