مزایده فروش اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کسانیکه مایل به خرید می باشند دعوت می گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده از تاریخ 95/09/01 لغایت 95/09/06 از ساعت 9 صبح الی 12 در روزهای کاری به واحد فروش منطقه ای واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی و یا با شماره تلفن 34451259-041 تماس حاصل فرمایند.

* شایان ذکر است که شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

* جهت دریافت لیست اقلام ضایعاتی، خواهشمند است فایل ضمیمه آگهی را دریافت کنید.