مناقصه خرید 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380

شرکت موتوژن درنظردارد 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380 مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می شود، جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ نشرآگهی حداکثربه مدت یک هفته کاری به آدرس محل کارخانه واقع درتبریز - منطقه صنعتی غرب – جاده اختصاصی – شرکت موتوژن – واحد تدارکات داخلی و یا درتهران به دفتربازرگانی شرکت واقع درخیابان مطهری – قائم مقام جنوبی – کوچه الوند-پلاک 22مراجعه نمایند.

همچنین آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادی روز سه شنبه 95/12/17 می باشد
تلفن : 34480330 – 041
فاکس : 34479290 - 041