سهامداران

عمده سهامداران شرکت موتوژن

سهامدار سهم درصد
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص 291 M 42.700
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص 116 M 17.110
شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام 71 M 10.430
شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص 45 M 6.570

اسامی اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

نام عضو نام نماینده سمت
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص ناصر باقی نژاد عضو هیئت مدیره
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص غفار خرامهر عضو هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري غدير جواد نجم الدین رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري آذر عباس بختیاری عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتي بازرگاني غدير سيد باقر عابدين نوه سي نایب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل : ناصر باقی نژاد

بموتو در بورس

وضعیت کل آخرین روز معاملات

آخرین قیمت قیمت پایانی آخرین تراکنش
- - -

پیش بینی درآمد

P/E EPS حجم معاملات
- - -

گزارش های مالی

موتوژن در کدال

موتوژن در بورس