نام نمایندگی: شرکت گل الکتریک پارت

محل نمایندگی: تهران

مدیر: مهندس محسن ریاحی

تلفن: 021-77511755-7، 021-77503857 ، 021-77608148

نام نمایندگی: شرکت نوآوران صنعت مهر

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای احمدحدادیان

تلفن: 021 - 33113439 - 33112131 - 33112124

نام نمایندگی: شرکت مهندسی ماشینهای دوار خاور

محل نمایندگی: مشهد

مدیر: آقای رحیمیان

تلفن: 05138544510 - 05138539740

نام نمایندگی: شرکت توان تام سپاهان

محل نمایندگی:

مدیر: آقای ثابت پی

تلفن: 33994540

نام نمایندگی: گروه آبرسانی پارسا صنعت غرب

محل نمایندگی: سنندج

مدیر: آقای جمیل افصحی

تلفن: 087-33156467

نام نمایندگی: شرکت نیما پل

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای قندی

تلفن: 33919855-36611509-36612664_021-3395936-7

نام نمایندگی: عمران صنعت آبگستر

محل نمایندگی: قم

مدیر: آقای ماهرانی

تلفن: 025-36641095

نام نمایندگی: بازرگانی باغ وند

محل نمایندگی: تبریز

مدیر: آقای جواد باغ وند

تلفن: 041-34447144

نام نمایندگی: گروه تاسیساتی پمپیران ( سرداب یزد)

محل نمایندگی: یزد

مدیر: آقای سعید نیا

تلفن: 035-36222898 ، 035-36263434

نام نمایندگی: شرکت تلمبه موتور غرب

محل نمایندگی: همدان

مدیر: آقای مهاجرانی

تلفن: 32661415- 081

نام نمایندگی: شرکت بازرگانی بیستون صبح غرب

محل نمایندگی: کرمانشاه

مدیر: طاهر وکیلی

تلفن: 08338238395 - 08338236242 - 08338256995

نام نمایندگی: آرکا صنعت لیان شرق

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای شفیعی

تلفن: 02177684296- 02177684299

نام نمایندگی: شرکت پمپ کار کرمان

محل نمایندگی: کرمان

مدیر: آقای اسلامی

تلفن: 034-32615630 ،034-32615629 ، 034-32615628

نام نمایندگی: فروشگاه صنعتی کشاورزی داداشی

محل نمایندگی: زنجان

مدیر: آقای مهدی داداشی

تلفن: 024-33329348

نام نمایندگی: فروشگاه سازش

محل نمایندگی: گرگان

مدیر: آقای سازش

تلفن: 017-32151595

نام نمایندگی: فروشگاه نجات

محل نمایندگی: شیراز

مدیر: آقای نجات

تلفن: 071-32222333-8

نام نمایندگی: موسسه فنی بوش

محل نمایندگی: زنجان

مدیر: آقای محمد حنیفی

تلفن: 02433363045-02433332134

نام نمایندگی: شرکت دژآب

محل نمایندگی: دزفول

مدیر: آقای شهروزیان

تلفن: 2236968- 2226968 - 0641

نام نمایندگی: فروشگاه زاگرس

محل نمایندگی: اهواز

مدیر: آقای رمضانی

تلفن: 061-32219940

نام نمایندگی: کارون خوزستان

محل نمایندگی: اهواز

مدیر: آقای آهنگری

تلفن: 061-33222943 ، 061-32214877-8

نام نمایندگی: کالای صنعتی امیدفر

محل نمایندگی: مشهد

مدیر: آقای امیدفر

تلفن: 051-33446135-7

نام نمایندگی: فروشگاه تکنو صنعت بالکانی

محل نمایندگی: تبریز

مدیر: آقای بابک بالکانی

تلفن: 041-34425864

نام نمایندگی: شرکت مهندسی آبارساز

محل نمایندگی: بیرجند

مدیر: آقای اکبری

تلفن: 056-32024444

نام نمایندگی: شرکت جهش آب کویر

محل نمایندگی: کاشان

مدیر: آقای مصطفی خشائی

تلفن: 031-55622612

نام نمایندگی: شرکت سامان آبیار

محل نمایندگی: اصفهان

مدیر: آقای حکمت پور

تلفن: 031-33245824-7

نام نمایندگی: فروشگاه پمپ البرز

محل نمایندگی: کرج

مدیر: آقای کمال زاده

تلفن: 34702550 -026

نام نمایندگی: فروشگاه رهبری

محل نمایندگی: کرج

مدیر: آقای رهبری

تلفن: 36664370 و 36664380-026

نام نمایندگی: موسسه فنی و مهندسی کوشا

محل نمایندگی: اردبیل

مدیر: آقای داداش زاده

تلفن: 3337689 - 0451

نام نمایندگی: شرکت آبرنگ پمپ

محل نمایندگی: اورمیه

مدیر: دکتر علیرضا سلیمی

تلفن: 044-32335610، 044-32351836

نام نمایندگی: الکتروموتور پاشا

محل نمایندگی: تبریز

مدیر: آقای پاشاچینی

تلفن: 041-34476101

نام نمایندگی: فروشگاه هواصنعت

محل نمایندگی: تبریز

مدیر: آقای بهمن نوری

تلفن: 041-34455385

نام نمایندگی: شرکت آبیاران

محل نمایندگی: تبریز

مدیر: آقای شبانی

تلفن: 2818772 - 2818740 - 2818769 - 4422673 - 4422749

نام نمایندگی: شرکت گشتاور موتور پارس

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای مقدم فرد

تلفن: 021-33916552، 021-33912215

نام نمایندگی: موتور پمپ یاران

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای قرمزی

تلفن: 33118199 -021

نام نمایندگی: شرکت کوشا موتور صنعتگر

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای شیروانی

تلفن: 021-33919948(خط 5)

نام نمایندگی: شرکت صنعت چرخش کاسپین

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای یزدی

تلفن: 33907556 و 33907553-021

نام نمایندگی: فروشگاه کالای موتور

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای پورشعبان

تلفن: 66796974 و 66797023-021

نام نمایندگی: شرکت الکترومگاژن

محل نمایندگی: اصفهان

مدیر: آقای خامی

تلفن: 031-33393666 ,33393667 09124490715

نام نمایندگی: شرکت پویا موتور سپاهان

محل نمایندگی: تهران

مدیر: آقای منصور طغیانی

تلفن: 021-40661130 (ده خط)