سمینار تخصصی معرفی توانمندی ها ، محصولات و پروژه های جدید شرکت موتوژن، اردیبهشت 1398

سمینار تخصصی معرفی توانمندی ها ، محصولات و پروژه های جدید شرکت موتوژن با حضور متخصصین کارخانجات فولاد کشور

زمان: 9 لغایت 10 اردیبهشت 1398

مکان: کارخانه شرکت موتوژن تبریز

... ادامه