مناقصه اقلام تدارکاتی

شرکت موتوژن در نظردارد اقلام تدارکاتی مورد نیازخود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکت‌های متقاضی جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد بازرگانی شرکت موتوژن مراجعه فرمایند.

... ادامه

مناقصه خرید دستگاه پرس

شركت موتوژن در نظردارد 3 دستگاه پرس مورد نیاز کارخانجات فوق سنگین و پرسکاری موردنیاز خود رابا شرایط ذیل از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.

... ادامه

مناقصه کابل مسی

شركت موتوژن جهت خرید 1700 متر کابل 300*1  مسی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به همکاری می نماید.

... ادامه

مناقصه تصفیه پساب صنعتی

شرکت موتوژن از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه تصفیه پسابهای صنعتی دارای تجربه هستند جهت مطالعه وضعیت موجود و ارائه راهکار دعوت می نماید تا ضمن بررسی مشخصات پساب صنعتی که در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.motogen.comدرج شده است پیشنهاد خود را به همراه رزومه شخصی و شرکتی ارسال نمایند.

... ادامه

مناقصه خرید کوره ۵ تنی

شرکت موتوژن در نظردارد یک دستگاه کوره 5 تن روربر دو محفظه‌ای ذوب آلومینیوم  را  از شرکت‌های بازرگانی معتبرخریداری نماید.

... ادامه

مناقصه خرید آمبولانس

شرکت موتوژن در نظردارد یک دستگاه خودرو آمبولانس  از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

... ادامه

مناقصه خرید ورق سیلیکون خارجی

شرکت موتوژن درنظر دارد ورق سیلیکونهای خارجی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه وعقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی خارجی واجد شرایط با ارائه پیشنهاد قیمت درقالب پروفرما خریداری نماید0

... ادامه