مناقصه خرید کوره ۵ تنی

شرکت موتوژن در نظردارد یک دستگاه کوره 5 تن روربر دو محفظه‌ای ذوب آلومینیوم  را  از شرکت‌های بازرگانی معتبرخریداری نماید.

... ادامه

مناقصه خرید آمبولانس

شرکت موتوژن در نظردارد یک دستگاه خودرو آمبولانس  از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

... ادامه

مناقصه خرید ورق سیلیکون خارجی

شرکت موتوژن درنظر دارد ورق سیلیکونهای خارجی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه وعقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی خارجی واجد شرایط با ارائه پیشنهاد قیمت درقالب پروفرما خریداری نماید0

... ادامه

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب وذهاب کارکنان خودرابه پیمانکارواجد شرایط از طریق مناقصه وعقد قرارداد واگذار نمايد .

... ادامه

مناقصه خرید ورق سیلیکون

شرکت موتوژن درنظر داد ورق سیلیکونهای  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید0

... ادامه

مناقصه خرید لیفتراک و دیزل ژنراتور

شرکت موتوژن درنظر دارد 4 دستگاه لیفتراک 3 تنی، یکدستگاه لیفتراک 5 تنی و دیزل ژنراتور برقی 4000 کیلوواتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید.

... ادامه

مزاید اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن درنظر دارد اقلام نو قابل استفاده، مستعمل مازاد بر نیاز و اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند

... ادامه

آگهی مناقصه ورق سیلیکون

شرکت موتوژن در نظردارد: ورق سیلیکونهای مورد نیاز برنامه تولید خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی معتبر خریداری نماید.

... ادامه

مناقصه 600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی

شرکت موتوژن تبریز در نظردارد: 600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380 را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی از شرکتهای واجد شرایط با عقد قرارداد خریداری نماید .

 

... ادامه