استخدام کارشناس صادرات

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادر خود درزمینه صادرات ، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

... ادامه

دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت موتوژن (سهامی عام) که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 1400/06/10 در محل تهران، سعادت آباد، ميدان بهرود، خیابان عابدی، خيابان 33، شماره 21، هتل اسپيناس پالاس برگزار می گردد حضور بهم برسانند.

... ادامه

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در تهران

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادر واحد فروش خود در زمینه بازاریابی و فروش مستقر در شهر تهران ، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

... ادامه

اعطای نمایندگی فروش محصولات صنعتی (داخلی و صادرات) فروش قطعه و خدمات پس از فروش شرکت موتوژن ( سهامی عام )

شرکت موتوژن درنظر دارد نمایندگی فروش الکتروموتورهای صنعتی (داخلی و صادراتی ) فروش قطعه و خدمات پس از فروش را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

... ادامه

دعوت به همکاری

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادرخود، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون کتبی ومصاحبه دعوت به همکاری نماید.

... ادامه