مناقصه کابل مسی

شركت موتوژن جهت خرید 1700 متر کابل 300*1  مسی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به همکاری می نماید.

... ادامه

مناقصه تصفیه پساب صنعتی

شرکت موتوژن از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه تصفیه پسابهای صنعتی دارای تجربه هستند جهت مطالعه وضعیت موجود و ارائه راهکار دعوت می نماید تا ضمن بررسی مشخصات پساب صنعتی که در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.motogen.comدرج شده است پیشنهاد خود را به همراه رزومه شخصی و شرکتی ارسال نمایند.

... ادامه

مناقصه خرید کوره ۵ تنی

شرکت موتوژن در نظردارد یک دستگاه کوره 5 تن روربر دو محفظه‌ای ذوب آلومینیوم  را  از شرکت‌های بازرگانی معتبرخریداری نماید.

... ادامه

مناقصه خرید آمبولانس

شرکت موتوژن در نظردارد یک دستگاه خودرو آمبولانس  از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

... ادامه

مناقصه خرید ورق سیلیکون خارجی

شرکت موتوژن درنظر دارد ورق سیلیکونهای خارجی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه وعقد قرارداد از شرکتهای بازرگانی خارجی واجد شرایط با ارائه پیشنهاد قیمت درقالب پروفرما خریداری نماید0

... ادامه

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شركت موتوژن در نظر دارد سرویس ایاب وذهاب کارکنان خودرابه پیمانکارواجد شرایط از طریق مناقصه وعقد قرارداد واگذار نمايد .

... ادامه

مناقصه خرید ورق سیلیکون

شرکت موتوژن درنظر داد ورق سیلیکونهای  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری نماید0

... ادامه

مناقصه خرید لیفتراک و دیزل ژنراتور

شرکت موتوژن درنظر دارد 4 دستگاه لیفتراک 3 تنی، یکدستگاه لیفتراک 5 تنی و دیزل ژنراتور برقی 4000 کیلوواتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید.

... ادامه