موتوژن، واحدصادرکننده نمونه کشور درسال 1396

به مناسبت بیست ویکمین روزملی صادرات، طی مراسمی باحضورمعاون اول رئیس جمهور ووزیرمحترم صنعت، معدن وتجارت وجمعی ازمسئولین کشوری و تلاشگران عرصه صنعت و معدن وتجارت، شرکت موتوژن بزرگترین واحدتولیدکننده الکتروموتور های صنعتی و خانگی کشور بعنوان واحدصنعتی نمونه کشور درسال 1396 معرفی شد.

دراین مراسم که روز 29 مهر ماه 1396 درمحل سالن اجلاس سران برگزارشد، تندیس واحد صادرکننده نمونه کشور به آقای مهندس ناصرباقی نژادمدیرعامل شرکت موتوژن اعطاءگردید.
لازم بذکراست موتوژن درسالهای 83، 89 و 93 نیز بعنوان واحد نمونه صنعتی کشوری و از سال 82 بطورمتوالی تاکنون به عنوان واحد برتر صنعتی و صادراتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده است.