مناقصه خرید لیفتراک و دیزل ژنراتور

شرکت موتوژن درنظر دارد 4 دستگاه لیفتراک 3 تنی، یکدستگاه لیفتراک 5 تنی و دیزل ژنراتور برقی (با توان تامین برق در شرایط اضطراری 4000 کیلووات و توان تامین برق در شرایط دائم کار 3600 کیووات) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان دعوت میشود اسناد فنی مناقصه را از پیوست این آگهی دریافت نمایند.

- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری است.

- شرکت موتوژن در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

- هزینه آگهی در روزنامه، بعهده برنده مناقصه می باشد.

- واریز 5 درصد کل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی

 

آدرس کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن 04134480330  فکس 04134479290