مناقصه خرید آمبولانس

شرکت موتوژن در نظردارد یک دستگاه خودرو آمبولانس مورد نیاز واحد بهداشت و ایمنی خود را طبق لیست ذیل از طریق عقد قرارداد از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

 • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.
 • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد .
 • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی
ردیف نام کالا مشخصات واحد مجموع نیاز
   1 آمبولانس نوع   A
 • به منظور انتقال یا درمان های اولیه
 • پایش بیماران
 • برای نقل و انتقال افراد در حالت غیراورژانسی
 • دارای تجهیزات چهارگانه اصلی
دستگاه      1
   2 آمبولانس نوع   B
 • به منظور انتقال بیمار
 • درمان های پیشرفته
 • دارا بودن تجهیزات چهارگانه اصلی آمبولانس تیپ A
 • کپسول اکسیژن
 • براکارد
 • کیف احیاء و ساکشن
 • مجهز به DC شوک
 • تجهیزاتی مانند پمپ سرم، سرنگ، ونتیلاتور و در صورت نیاز AED نیز می باشد
دستگاه

      1