استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در تهران

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادر واحد فروش خود در زمینه بازاریابی و فروش مستقر در شهر تهران ، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

افراد واجد شرایط می توانند فرم مربوطه را  از طریق سایت شرکت موتوژن به آدرس www.motogen.com دریافت و پس  از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1400/06/05  ازطریق آدرس الکترونیکی hr@.motogen.com به این شرکت ارسال نمایند.

 

شرایط عمومی:

– انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت های قانونی دایم

 – برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف

– دارا بودن شرایط احراز شغل

– عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی

جنسیت مقطع تحصیلی تعداد شرایط
مرد لیسانس یا فوق لیسانس 2

متقاضی باید ساکن تهران باشد

 تخصص لازم در زمینه بازاریابی و فروش را دارا باشد.

اولویت با بازاریابان حوزه فروش الکتروموتورهای خانگی و صنعتی است.