مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری

شركت موتوژن در نظر دارد در سال 1400 خدمات  ذيل را از طريق مناقصه و عقد قرارداد يکساله به شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 8 لغايت 14  پس از انجام بازديد از محل کارخانه و شرايط مناقصه پيشنهاد خود را در پاکتهای الف، ب و ج سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز-  منطقه صنعتی غرب- شرکت موتوژن واحد امور قراردادها تحويل نمايند.

جهت اخذ پاکتهای الف ، ب  و ج به واحد تدارکات داخلی مراجعه فرمائید.

*به پيشنهادهای فاقد سپرده و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد

مناقصه شماره 14000613

1

خدمات پرسکاري و انيلينگ قطعات انواع الکتروموتور

12

سيم پيچي دستي الکتروموتورهاي صنعتي  سبک سه فاز وتکفاز

2

توليد سيم رابط وحک نيم پليت

13

 سيم پيچي الکتروموتورهاي کولري معمولي  و  CRS

3

 شارلاک زني الکتروموتورهاي کولري و صنعتي به صورت قطره ايي و تحت خلاء

14

ماشينکاري  و مونتاژ الکتروموتورهاي فوق سنگين  (کليه ابزار آلات و تيغچه ها بر عهده پيمانکار)

4

 ماشينکاري کولري (توليد روتورکامل کولري وتراش فريم کولري)

15

مونتاژ و بسته بندي سه فاز و تکفاز الکتروموتورهاي  صنعتي سبک و سنگين

5

سنگزني شفت کولري معمولي و CRS ماشين آلات و ابزار آلات  با پيمانکار

16

توليد براکتهاي کامل  ساده وسوئيچي کولري وبلبرينگ دار (بوش زني - ماشينکاري و تزريق روغن پرماويک ماشين آلات وابزار آلات با پيمانکار)

6

توليد انواع قطعات پلاستيکي

17

رنگزني انواع الکتروموتورهاي کولري و صنعتي و پايه کولري و سياهکاری

7

ريخته گري وپليسه کاري قطعات الکتروموتور

18

خدمات دفتر بازرگاني تهران

8

خدمات اداري  و تنظيفات فضاي سبز

19

مونتاژ و بسته بندي کليه تيپهاي الکتروموتورهاي کولري

9

خدمات نگهداري و تعميرات  تأسيسات داخل کارخانه شرکت موتوژن

20

خدمات رانندگی لیفتراک

10

جوشکاري و آهنگري

21

سیم پیچی خط یک کولری

11

سيم پيچي ماشيني الکتروموتورهاي صنعتي سبک و سنگين