مناقصه کابل مسی

شركت موتوژن جهت خرید 1700 متر کابل 300*1  مسی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خواهشمند است از تاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري از ساعت 8 لغايت 14 با توجه به مشخصات ذیل پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج واحد معاونت بازرگانی ارسال فرمایند. جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد معاونت بازرگانی شرکت موتوژن به آدرس تبریز منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی (بلوار صنعت) مراجعه فرمائید.

شماره تماس: 34480330- 041 

*به پيشنهادهای فاقد سپرده و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

*5 درصد از مبلغ قرارداد باید به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن واریز گردد.

 

مناقصه شماره  14000614

ردیف نام کالا مشخصات واحد مجموع نیاز
1 کابل مسی از نوع 300*1 مسی NYY میله ای 0.6 الی 1 کیلووات متر 1700