مزایده فروش ماشین‌آلات مازاد بر نیاز

شرکت موتوژن در نظردارد  ماشین آلات مازاد بر نیاز خود را طبق مشخصات ذیل از طریق مزایده بفروش برساند.  لذا از کسانی که مایل به خرید میباشند دعوت میگردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت 5 روز کاری از تاریخ درج آگهی از ساعت 9 الی 12 به واحد فروش ضایعات واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی مراجعه و یا با شماره تلفن 34451259 041 تماس حاصل فرمایند.

شماره مزایده : 14000621

شرایط

  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
  • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی
ردیف شرح کالا مقدار واحد شمارش
    1 دیزل ژنراتور 800 کیلووات     2 دستگاه