مناقصه دینامومتر ۳ مگاوات ولتاژ متوسط

شركت موتوژن در نظر دارد در سال 1400  اقلام ذيل را از طريق مناقصه به شركت‌هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

داوطلبين مي توانند ازتاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري ازساعت 9 لغايت 13  پس از انجام بازديد از محل کارخانه و شرايط مناقصه پيشنهاد خود را در پاکتهای الف، ب و ج سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز-  منطقه صنعتی غرب- شرکت موتوژن واحد امور قراردادها تحويل نمايندجهت اخذ پاکتهای الف ، ب  و ج به واحد تدارکات داخلی مراجعه فرمائید.

  • به پيشنهادهای فاقد سپرده و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

 

مناقصه شماره 14000627

ردیف نام کالا مشخصات واحد مجموع مورد نیاز
1 دینامومتر ۳ مگاوات ولتاژ متوسط

تا فریم ساز 500

ماکزیمم توان: MW3

سطح ولتاژ: KV6/6

ماکزیمم گشتاور(6قطب): 25kN.m

دستگاه 1

 

زیر ساخت و تجهیزات مورد نیاز:

  • ساختمان و تاسیسات مناسب ولتاژ 6/6 کیلوولت 200
  • جرثقیل با ظرفیت 10 تن 
  • موتور 
  • درایو Regenerative(AFE) برای ژنراتور آسنکرون القایی 
  • فیلتر سینوسی
  • درایو محرک موتور تست
  • سنسور دور و گشتاور 25000 نیوتن متر/ 3000 دور در دقیقه