استخدام برنامه نویس

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود برای واحد فناوری اطلاعات، از بین واجدین شرایط پس از آزمون و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

افراد واجد شرایط میتوانند فرم مربوطه تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1400/07/20 به آدرس الکترونیکی hr@motogen.com ارسال نمایند. 

شرایط عمومی:

  • انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دایم
  • برخورداری از تندرستی و تواناییلازم متناسب با وظایف
  • عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی
  • دارا بودن شرایط احراز شغل

شرایط اختصاصی:

  • تسلط به طراحی و استفاده از Web API و مفاهیم REST
  • آشنایی با T-SQL و پایگاه داده MS SQL
  • مسلط به ASP .NET Core MVC
  • آشنایی و تجربه کار با Git یا TFS
  • تسلط به Entity Frame Work
  • آشنایی با مباحث مربوط به Front End شامل  HTML، CSS، Java Script، Bootstrap

 

جنسیت شغل مقطع و رشته تحصیلی تعداد
مرد کارشناس نرم افزار لیسانس/فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر 1