سمینار تخصصی معرفی توانمندی ها ، محصولات و پروژه های جدید شرکت موتوژن، اردیبهشت 1398

سمینار تخصصی معرفی توانمندی ها ، محصولات و پروژه های جدید شرکت موتوژن با حضور متخصصین کارخانجات فولاد کشور از تاریخ 9 لغایت 10 اردیبهشت 1398 در محل کارخانه شرکت موتوژن - تبریز برگزار خواهد شد.

• مدت سمینار دو ‌روزه می باشد.
• به دلیل محدودیت سالن، حداکثر 2 نفر از هر کارخانه یا سازمان/ شرکت پذیرفته خواهد شد.
• مراسم افتتاحیه ساعت 8/30 روز دوشنبه 98/02/09 در محل سالن همایش‌های موتوژن تبریز برگزار خواهد شد. 
• شرکت در سمینار صرفاً منوط به ارسال مقاله نمی باشد. 
• برای شرکت کنندگان در سمینار گواهی حضور در سمینار صادر خواهد شد.
• برای مقالات پذیرفته شده توسط هئیت داوران گواهی ارائه شفاهی یا پوستر اعطا خواهد شد. 
• کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان بر عهده شرکت موتوژن می باشد. 
• جهت شرکت در سمینار هزینه ای دریافت نخواهد شد. 
• به منظور هماهنگی های لازم جهت اسکان و ایاب و ذهاب حداکثر تا تاریخ 98/01/31 نسبت به ارسال معرفی نامه اقدام گردد. در غیر اینصورت به درخواست های ارسال شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با فاکس 34453061-041 یا تلفکس 04134454603 و تـلفن 04134453001 داخلی 1176 و پست الکترونیک واحد مهندسی فروش شرکت موتوژن sale.eng@motogen.com و یا شماره موبایل 09143140069 آقای ابراهیم‌ پور تماس حاصل فرمائید.