موتوژن، واحد برگزیده کیفی استاندارد آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸

در مراسم سالانه سازمان استاندارد برای معرفی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی با کیفیت نمونه، که با حضور جمعی ازمسئولین کشوری و استانی و نیز تلاشگران عرصه صنعت و معدن وتجارت، روز ۱۴ آبان  ماه ۱۳۹۸ برگزارشد، ازشرکت موتوژن، بزرگترین واحد تولید کننده الکتروموتور های صنعتی و خانگی کشور، بعنوان واحد برگزیده  کیفی استاندارد آذربایجان شرقی درسال ۱۳۹۸ تجلیل شد. در این مراسم، تندیس واحد  برگزیده  کیفی استاندارد به آقای مهندس طاهر رحیمی مدیرعامل شرکت موتوژن اعطاء گردید.