سمینار معرفی توانمندی ها، محصولات جدید و پروژه های شرکت موتوژن

سمینار معرفی توانمندی ها، محصولات جدید و پروژه های شرکت موتوژن در تاریخ 25 بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات شرکت برگزار خواهد شد.