اعطای نمایندگی فروش محصولات صنعتی (داخلی و صادرات) فروش قطعه و خدمات پس از فروش شرکت موتوژن ( سهامی عام )

شرایط اعطای نمایندگی فروش محصولات صنعتی (داخلی و صادرات ) فروش قطعه و خدمات پس از فروش شرکت موتوژن ( سهامی عام )

الف- امکانات مورد نیاز
1 - در اختیار داشتن فضای مناسب کاری در منطقه تجاری و با امکانات لازم
ب- شرایط عمومی متقاضی
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ -تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
۳ -نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
۴ -عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
۵ -داشتن تجربه و تخصص کافی در امر فروش و خدمات پس از فروش محصولات صنعتی
۶ -دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
۷ -دارا بودن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۵ سال سن
۸ -دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۹ - اقامت دائم در محل مورد تقاضا
1۰ -داشتن توانایی مالی کافی
11 – در صورت درخواست ارائه خدمات پس از فروش داشتن تعمیرگاه و تجهیزات و کادر تعمیراتی آموزش
دیده
ج – مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی
1 - تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی
۲ - کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی
۳ - کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا
۴ - کپی شناسنامه از تمام صفحات و تصویر کارت ملی
۵ - کپی آخرین مدرک تحصیلی
۶ - کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
۷ -دو قطعه عکس ۴ * ۳ یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد.
۸ - تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
۹ - نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
1۰ -گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر

– مدارک مورد نیازبرای اشخاص حقوقی
1 - تکمیل فرم درخواست نمایندگی یا درخواست کتبی
۲ -کپی اساسنامه ، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
۳ -کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا
۴ - کپی شناسنامه مدیرعامل از تمام صفحات و کارت ملی
۵ -دو قطعه عکس ۴ * ۳ یکسان ازمدیر عامل که در سال جاری گرفته شده باشد.
۶ - تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
۷ - نقشه شهرموردنظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
۸ -گردش مالی حساب بانکی متقاضی در شش ماهه اخیر
توضیحات:
1 -امتیاز نمایندگی فقط به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی اعطاء خواهد شد.
۲ - ارائه تضمینات کافی و مکفی ملکی یا بانکی حداقل پنج میلیارد ریال و تائید کمیته اعطای نمایندگی
پیش از عقد قرارداد الزامی است.
۳ -موارد خاص تقاضا درصورت عدم احراز یک یا چند مورد ازشروط فوق الذکر تنها با صلاحدید و تصمیمات کمیته اعطای نمایندگی قابل بررسی خواهد بود.
۴ - درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالی، از محل و امکانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد.
۵ -تشکیل پرونده و بازدید کارشناسان از محل و امکانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شرکت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود.
۶ -درصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت موتوژن، شخص متقاضی موظف است مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت استانداردسازی نماید.
۷ -ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است که پس از رؤیت و تطبیق با کپی عودت داده میشود.
۸ - متقاضیان میبایست درخواست کتبی خود و یا تکمیل شده فرم درخواست نمایندگی موجود در اداره امور نمایندگان را همراه با مدارک ذکر شده بصورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به آدرس شرکت ارسال دارند.

متقاضیان فرم تکمیلی را به آدرس ایمیل info@motogen.com ارسال نمایند.