مشخصات مشتری


توضیحات محصول


شرح اشکال مشاهده شده در الکتروموتور:

شرح اشکالات مربوط به نحوه ارائه خدمات(مثل حمل و نقل، بسته بندی، زمان تحویل، راهنمای طرز استفاده و نگهداری موتور، قطعات یدکی و ...)